TPM Livewire

John Boehner: Donald Sterling's Remarks 'Reprehensible'

Ddowh3rqccqrbsln6q3e
AP Photo / J. Scott Applewhite